Information om bagage

Flygbolag påtar sig inget ansvar för olämpligt paketerat, ömtåligt, skadat eller bräckligt bagage. Resväskan är främst till för att skydda innehållet. Under den mekaniska bagagehanteringen kan ett visst slitage ske.

* skador på bagagets yttre (t ex repor, fläckar, smuts och bucklor)

* saker som sticker ut från bagaget som handtag, remmar, hjul, hänglås, dragkedjor och fotstöd föremål som är fastsatta på bagaget som t.ex sovsäckar och hängmattor

* skador som har uppstått p.g.a övervikt på bagaget och undermalig packning/förslutning

* skador på barnvagnar med avtagbara hjul där hjulen ej tagits av

Incheckat bagage levereras till innehavaren av bagagets identifieringskvitto på ankomstdestinationens flygplats. Detta innebär att passageraren själv måste hämta sitt bagage på ankomstflygplatsen. Flygbolag uppmanar alla resenärer att kontrollera sin res- och/eller hemförsäkring med tanke på MYCKET begränsade ansvar. Det är passagerarens skyldighet att kontrollera att denne har det sammanlagda försäkringsskyddet som denne önskar.

Ansvaret för förlust, försening eller skada rörande bagaget är MYCKET begränsat såvida inte ett högre värde har deklarerats i förväg och extra avgifter har betalats. Passagerare som reser med flygbolag ersätts för förlust eller skador på bagage enligt gällande regler för incheckat bagage såsom reglerats av EU och Montreal konventionen. Ansvaret för bräckliga, värdefulla (tex barnvagnar) eller ömtåliga varor ligger hos passageraren.

Av säkerhetsskäl får nedanstående farliga artiklar inte medföras i passagerares bagage:

* Explosiva ämnen, häribland detonatorer, luntor, detonerande stubiner, tändtrådar, tändrör, granater och minor

* Brännbara gaser såsom gasol och refiller till gaslocktänger och tändare

* Brännbara vätskor, häribland bensin och metanol samt färg och förtunning

* Brännbara, fasta ämnen och reaktiva ämnen, häribland magnesium, skärbrännare, fyrverkeripjäser och signalbloss

* Oxiderande ämnen och organiska peroxider, häribland blekmedel

* Reparationssatser till bilkarosser

* Giftiga och smittfarliga ämnen

* Radioaktivt material

* Frätande ämnen, häribland kvicksilver, bilbatterier och våtbatterier

* Magnetiskt material.

 

Följande artiklar kan medföras endast med extra försiktighet (mer information om detaljer finns hos handlingagenten på flygplatsen):

* Jakt -och tävlingsvapen med ammunition

* Mediciner och toalettartiklar för personligt behov

* Tändstickor och tändare

* Gaslocktängar och liknande

* Torr is

* Pacemaker

* Syrgas

* Radio, television och cd-spelare

* Matolja

OBSERVERA: Leksaksvapen eller vapenattrapper (plast eller metall), katapulter, bestick, rakblad (både med öppna blad och rakhyvlar), verktyg som skulle kunna användas som vapen, dartpilar, saxar, injektionssprutor (om de inte krävs av verkliga medicinska orsaker), strumpstickor, stora bollträn och klubbor för sport, biljardköer och andra vassa objekt och vapen tillåts inte i flygplanets kabin.