När hjälp behövs med studierna

Själv är jag ofta ute mycket, på resor och så vidare. Ibland är barnen med, men samtidigt så har de kravet på sig att deras skola och deras betyg inte blir lidande. Vi har löst det på det viset att de har extra hjälp med läxläsning. Vi anmälde oss på Hos Smartstudies.se och tack vare dem, så går det jättebra för båda mina barn i skolan. Alla som går i grundskola eller gymnasiet kan ta hjälp av smartstudies.se då de ger läxhjälp inom de flesta ämnen. De krav skolan ställer på alla barn i vårt samhälle idag, gör att många dessvärre halkar efter i vissa eller alla ämnen. Har man väl halkat efter kan det vara svårt att komma ikapp utan hjälp. Smartstudies.se är experter på inom matematik, studieteknik och motivation men hjälper även till med alla andra ämnen. Dessutom, att anlita läxhjälp ger rätt till RUT-avdrag, så det är väl värt att investera i dina barn.

Studieplaner

På Smartstudies.se så sätts det upp en egen individuell studieplan per barn. En egen coach tilldelas och studierna anpassas efter förmåga och mål.

Så här går det till med Smartstudies

Läxhjälp med smartstudies.se fungerar på följande vis:

  • - Läxhjälp i hemmet –barnen får hjälp i hemmet eller på ett bibliotek nära dem
  • - Hjälp med ämnen som fysik, kemi, biologi och språk
  • - Lektioner på 90 eller 120 minuter, veckovis, eller timmar vid behov
  • - Tillgång till kompententa lärare
  • - Utvecklingsrapporter
3 Jun 2015